— 
 — 
 — 
 — 
 — 

kinderen peruWat is het Wereldschoolboekenfonds?

De regering keerde dit schooljaar € 316,- schoolboekenvergoeding uit per kind op het voortgezet onderwijs. Het Wereldschoolboekenfonds biedt ouders die vinden dat ze de schoolboekenvergoeding niet zelf nodig hebben, de mogelijkheid dit geld in te zetten voor onderwijs en ontwikkeling van kinderen met minder kansen. Het Wereldschoolboekenfonds is een initiatief van Line Wiener, moeder van twee scholieren.

 

Is het Wereldschoolboekenfonds goedgekeurd door het CBF?

De projecten die het Wereldschoolboekenfonds heeft uitgekozen voor deze actie, worden alle uitgevoerd door CBF-gecertificeerde organisaties. Dit was één van de criteria bij de selectie van organisaties die het Wereldschoolboekenfonds wilde steunen. Het Wereldschoolboekenfonds heeft zelf geen CBF-keurmerk, maar dat is dus door de gekozen projecten ook niet noodzakelijk.

 

Wie is het Wereldschoolboekenfonds 

Het Wereldschoolboekenfonds is een ouderinitiatief van Line Wiener uit Amsterdam. Edukans, International Child Support en Oxfam Novib dragen dit initiatief een warm hart toe. Van deze drie organisaties heeft Line elk een project gekozen waar uw schoolboekengeld een duurzame bestemming kan krijgen.

Wie is Line Wiener?
Line Wiener is moeder van een zoon van 23 en een dochter van 20. Toen de regeling voor gratis schoolboeken werd geïntroduceerd zten beide kinderen nog op school. Toen Line hoorde dat zij voor haar kinderen een schoolboekenvergoeding zou ontvangen, was haar eerste reactie: "Dat geld hebben wij niet echt nodig. Ik geef het straks wel door." Wilt u meer lezen over haar en haar motivatie om het Wereldschoolboekenfonds op te zetten? Klik dan hier.

 

Wat wil het Wereldschoolboekenfonds?
Het Wereldschoolboekenfonds wil geld inzamelen voor projecten gericht op onderwijs en ontwikkeling van kinderen. Investeren in kinderen is investeren in de toekomst. Daarom is gekozen voor projecten die kansen vergroten van kinderen voor wie onderwijs en ontwikkeling geen vanzelfsprekendheden zijn.

Hoe werkt het Wereldschoolboekenfonds?
Line Wiener heeft contact gezocht met bestaande, professionele organisaties die werken aan onderwijs voor kinderen in ontwikkelingslanden. Elk van die organisaties heeft projecten voorgesteld waaruit Line een keuze heeft gemaakt. U kunt kiezen welk van de projecten u wilt steunen. Meer informatie over de projecten kunt u lezen bij 'Steun nu'.


Hoe zijn de projecten geselecteerd?
Line Wiener heeft contact gezocht met bestaande organisaties die werken in het veld van ontwikkeling en onderwijs voor kinderen. Zij heeft deze organisaties gevraagd projecten voor te dragen. Bij haar keuze heeft zij gelet op variatie in de aangedragen projecten en op de professionaliteit en betrouwbaarheid van de uitvoerende organisaties (o.a. CBF-keur voor fondswerving).
roze kinderen
Wat is de rol van de uitvoerende organisaties?
Line Wiener heeft niet de tijd en de professionaliteit om zelf projecten op te zetten en uit te voeren. Daarom vraagt zij de organisaties de projecten op een zodanige wijze uit te voeren dat het opgehaalde geld maximaal ten goede komt aan de gekozen doelen.

Wie bepaalt welke projecten gesteund worden?
U kiest zelf welk project u steunt.

Wie kan geld geven?
Iedereen. Ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs wordt in het bijzonder gevraagd de schoolboekenvergoeding of een deel daarvan te investeren in kinderen met minder kansen.

Hoe kan ik geld geven?

U kunt zelf een bedrag overmaken naar de organisatie die het project van uw keuze uitvoert. Vermeld dan bij de overschrijving "Wereldschoolboekenfonds + de naam van het land".

 

Dit zijn de gegevens voor uw overmaking.

  • Voor Uganda rekening 400.500 ten name van Oxfam Novib, Den Haag;
  • Voor Peru rekening 515 ten name van Edukans, Amersfoort;
  • Voor Thailand rekening 70.70.70.406 ten name van ICS,Nunspeet.

 

Is mijn bijdrage aan het Wereldschoolboekenfonds fiscaal aftrekbaar?

Ja. De organisaties die de projecten uitvoeren zijn alle drie door de belastingdienst erkend als ‘algemeen nut beogende instelling'. Donaties via de website van het Wereldschoolboekenfonds gaan rechtstreeks naar één van de drie partnerorganisaties en kunnen dus worden afgetrokken voor de belastingen.

 

Hoe kan ik het Wereldschoolboekenfonds verder steunen?
Vertel door wat het Wereldschoolboekenfonds is, hoe het werkt en waarom ook anderen (met name andere ouders) mee zouden moeten doen.
Hebt u kinderen op het voortgezet onderwijs of werkt u op een vo-school? Vraag dan aandacht voor het Wereldschoolboekenfonds in de schoolkrant of een oudernieuwsbrief. Wij helpen graag met tekst en illustraties.

Moet ik € 316,- geven?
U hoeft niets. Iedere bijdrage groot of klein is welkom. € 316 was het bedrag, dat ouders in 2008 uitgekeerd kregen. De tegenwoordige waarde van een schoolboekenpakket ligt nergens formeel vast, maar dit zal inmiddels zeker boven de € 325 liggen.

Hoe kan ik zien, wat er met mijn geld gebeurt?
De uitvoerende organisaties leggen verantwoording af via hun eigen rapportages. Op onze website vindt u beknopte informatie over de resultaten van het Wereldschoolboekenfonds.

 

Welke garanties zijn er voor een juiste besteding?
U doneert uw geld rechtstreeks aan de uitvoerende organisatie(s). Alle aangesloten organisaties hebben jarenlange ervaring in het veld en zij beschikken allemaal over het CBF-keur voor betrouwbare fondswerving. Op de websites van de organisaties kunt u uiteraard meer informatie vinden over de werkwijze, garanties en projecten.

Waar vind ik meer informatie over de deelnemende organisaties?
Bij elke projectbeschrijving staat een korte beschrijving van de uitvoerende organisaties. Voor nog meer informatie hebben we links aangebracht naar de eigen sites van de organisaties. Zie Partners.

Kan ik mijn schoolboekenvergoeding ook aan iets anders geven?
Natuurlijk staat dat u vrij. Het is dan echter niet mogelijk dat via het Wereldschoolboekenfonds te doen.

Meer weten?
Hebt u vragen of wilt u een reactie geven? Neemt u dan contact met ons op.