— 
 — 
 — 
 — 
 — 

Lesmateriaal in eigen taal

jongen en meisjeLesmateriaal in eigen taal
Dit project richt zich op de armste kinderen in Peru. Om ervoor te zorgen dat ook deze kinderen naar school gaan, organiseert de lokale partner EDUCA elk jaar een ‘Weer naar school' campagne. Alle kinderen krijgen een ‘startpakket' met onder andere schriften, potloden en puzzels. Daarnaast zorgt EDUCA voor tweetalig lesmateriaal, zodat alle kinderen de lessen ook begrijpen. De onderwijzers krijgen les in Quechua (de inheemse taal) en leren hoe ze tweetalig les moeten geven. De kinderen leren niet alleen meer, ze vinden het ook veel leuker om naar school te gaan. Door ook de ouders te betrekken bij het onderwijs met cursussen en materialen voor de ouderraad, maken steeds meer kinderen in ieder geval de basisschool af.


Onderwijs in Peru

Volgens de overheid gaat 93% van de kinderen in Peru naar school. Was dat maar waar. Veel kinderen moeten werken om het hoofd boven water te houden. De school is gratis, maar voor de armen in Peru zijn de extra kosten van bijvoorbeeld boeken, een schooluniform en schoolmaterialen niet op te brengen. Ook de kwaliteit van het onderwijs is een probleem, vooral in het binnenland. Edukans richt zich daarom in Peru op onderwijs voor kwetsbare groepen in de stad en op verbetering van het basisonderwijs in het binnenland van Peru.


Het onderwijs in Peru wordt gegeven in het Spaans met Spaanstalige boeken. De meeste onderwijzers spreken alleen maar deze taal. Terwijl de bevolking in het Andes gebergte alleen de inheemse taal Quechua spreekt. Daardoor is het voor de Indianenkinderen heel erg lastig om de lessen te volgen. Dat moet natuurlijk veranderen! Daarom zorgt Edukans ervoor dat de onderwijzers ook Quechua leren spreken. En we zorgen voor goed lesmateriaal in Quechua en Spaans.

 

Hoe u dit project kunt steunen

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening 515 ten name van Edukans, Amersfoort, onder vermelding van Wereldschoolboekenfonds - Peru.

 
Fotoalbum
Edukans
Edukans
Edukans
Edukans