— 
 — 
 — 
 — 
 — 

Met papa in de schoolbank

Ugandese ouders en kinderen leren samen lezen en schrijven.

In Uganda gaan veel kinderen, vooral meisjes, niet naar school. De ongeschoolde ouders vinden het vaak belangrijker dat hun kinderen op het land helpen. Bij de Ugandese onderwijsorganisatie LABE leren ouders en kinderen samen lezen en schrijven. Zo leggen ze samen de basis voor een zelfstandige toekomst.

LABE betrekt ouders actief bij het onderwijs van hun kinderen. Ouders krijgen training om hun kinderen te helpen bij hun huiswerk. Vaders en dochters zitten samen in de schoolbanken, te lezen, te schrijven, te rekenen. Ze leren samen, op school en thuis.

De leraren van LABE zoeken ouders en kinderen thuis op. Zo kunnen zij specifiek advies geven. En mama en papa zien dat onderwijs belangrijk is voor een zelfstandig bestaan. Graag sturen zij hun kroost dan naar school.


Meer meisjes 

Bij LABE krijgen meer dan 11.000 leerlingen en 4.000 ouders les. In de klas zitten meer meisjes dan op gewone scholen: 10 procent meer. En: hoe meer volwassenen het ouder/kind-onderwijsprogramma volgen, hoe meer kinderen naar school gaan. De band tussen vaders en dochters is door de lessen aanzienlijk hechter geworden.

Onderwijs alleen helpt niet om uit de armoede te komen. Maar ervaring leert dat mensen die kunnen lezen en schrijven meer zelfvertrouwen hebben. Meer grip op hun leven. Zij kunnen zelfstandig besluiten nemen en problemen in hun privéleven en in hun dorpen beter aanpakken.

 

Hoe u dit project kunt steunen

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening 400.500 ten name van Oxfam Novib, Den Haag, onder vermelding van Wereldschoolboekenfonds - Uganda.

 
Fotoalbum
Oxfam Novib
Oxfam Novib
Oxfam Novib
Oxfam Novib