— 
 — 
 — 
 — 
 — 

Hieronder stellen de drie organisaties waarvan het Wereldschoolboekenfonds projecten heeft geselecteerd zich voor en geven zij hun reactie op het Wereldschoolboekenfonds.

 

Edukans

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch gaan wereldwijd 80 miljoen kinderen niet naar school. Daar moet iets aan gebeuren!

Edukans gelooft in scholing. Onderwijs maakt weerbaar, geeft kinderen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben. Daarom werkt Edukans aan meer scholen, meer schoolbanken, meer schoolborden, meer boeken en meer leraren in ontwikkelingslanden.

Edukans betrekt leerlingen in Nederland bij onderwijs in ontwikkelingslanden door acties als Actie Schoenmaatjes en Going Global. Omdat onderwijs écht helpt!

Meer weten over Edukans: ga naar www.edukans.nl.

 

Edukans over het Wereldschoolboekenfonds

Dankzij de inzet en het enthousiasme van Line Wiener en haar man Thijs Hermans, hebben in Peru 1.100 kinderen een rugzakje gekregen met schoolspullen. Zonder dit rugzakje zouden ze niet naar school kunnen, omdat hun ouders te arm zijn om het schoolmateriaal te betalen. Nu leren ze lezen en schrijven en kunnen ze opkomen voor hun rechten! Dit initiatief van twee ‘gewone' Nederlandse ouders heeft een enorme impact op het leven van kinderen in Peru, Uganda en Thailand. Edukans bedankt niet alleen Line en Thijs, maar ook alle andere ouders die het schoolboekengeld een goede bestemming hebben gegeven. Bedankt!!

 

International Child Support (ICS)

International Child Support zet zich in voor het welzijn van kinderen in ontwikkelingslanden. ICS wil dat alle jongens en meisjes kind kunnen zijn in een veilige leefomgeving. Centraal staat dat kinderen in deze veilige leefomgeving zichzelf ontplooien tot sterke persoonlijkheden en zo ontsnappen aan de armoede.

 

ICS richt zich op de meest kwetsbare kinderen, en dan voornamelijk op die kinderen die wonen in afgelegen gebieden van Azië en Afrika. Speciale aandacht gaat uit naar kinderen met een handicap, kinderen getroffen door de effecten van HIV/AIDS, kinderen in conflictsituaties en kinderen die zijn misbruikt of uitgebuit.

Meer weten over International Child Support: ga naar www.icsfonds.nl.

 

International Child Support over het Wereldschoolboekenfonds

Door het Wereldschoolboekenfonds heeft ICS de kans gekregen om samen met Edukans en Oxfam Novib te werken aan beter onderwijs voor veel kinderen. ICS heeft een project ingebracht voor het opzetten van spaarprojecten in Thailand. Mede namens de deelnemende kinderen en scholen in Thailand, wil ICS Line Wiener en haar man Thijs bedanken voor het zo gepassioneerd opzetten van dit initiatief. Ook alle mensen die hun schoolboekengeld daadwerkelijk hebben doorgegeven heel hartelijk dank. Voor ICS is deelname aan het Wereldschoolboekenfonds een inspirerende en leerzame ervaring geweest.

 

Oxfam Novib

Twee miljard mensen voeren dagelijks een harde strijd om uit de greep van de armoede te komen. Oxfam Novib steunt hen daarbij. De organisatie gelooft in het zelfdoen van mensen. Armoede is oplosbaar, zolang mensen maar de mogelijkheid krijgen om te werken aan een zelfstandig bestaan, het zélf te doen.

 

Daarom steunt Oxfam Novib projecten in ontwikkelingslanden. De organisatie lobbyt, voert campagnes en werkt samen met burgers, organisaties, bedrijven en overheden. Ook is Oxfam Novib actief in Oxfam International, een groep van dertien ontwikkelingsorganisaties wereldwijd. Samen werken ze aan een rechtvaardige wereld, zonder armoede.

Meer weten over Oxfam Novib: ga naar www.oxfamnovib.nl.

 

Oxfam Novib over het Wereldschoolboekenfonds

Oxfam Novib gelooft in het zelfdoen van mensen voor een rechtvaardige wereld zonder armoede: in ontwikkelingslanden én hier in Nederland. Line Wiener en Thijs Hermans, de initiatiefnemers van het Wereldschoolboekenfonds zijn echte ambassadeurs van het zelfdoen. Het enthousiasme en doorzettingsvermogen waarmee zij deze actie uit de grond hebben gestampt is bewonderenswaardig. Alles en iedereen werd gemobiliseerd om de wereld een stukje mooier te maken. Door hun inzet hebben in Uganda 575 kinderen en hun ouders de handvatten gekregen om zelf vorm te geven aan hun bestaan. Als mensen de mogelijkheid krijgen om te werken aan een zelfstandig bestaan, is armoede oplosbaar. Line en Thijs, ontzettend bedankt!