Nieuwsbrief # 7


In deze nieuwsbrief

 

 • Naar school met een volle tas

 • De projecten en hoe u ze steunt

 • Wereldwinkel Dordrecht in actie


 • Naar school met een volle tas

  Het nieuwe schooljaar is van start. De kinderen in het voortgezet onderwijs hebben, zoals in ons land gebruikelijk, goed gevulde tassen. Schriften, agenda, etui, lunch, mobieltje en natuurlijk boeken. Prachtige, educatieve boeken. Boeken met kleurrijke illustraties, instructieve stripverhaaltjes of uitklapplaten, werkboeken en boeken met cd-roms erbij.

  Voor die boeken hebben de ouders dit jaar niet hoeven betalen. Terwijl het gemiddelde boekenpakket al gauw een waarde vertegenwoordigt van zo'n 325 euro! Wat een geweldig cadeau. Werden alle kinderen maar zo goed geholpen bij hun ontwikkeling. Helaas, lang niet overal ter wereld beschikken kinderen over goed lesmateriaal. Nog steeds gaan veel kinderen zelfs helemaal niet naar school.

  Gunt u andere kinderen ook een goede toekomst? Help ze dan de basis te leggen: help ze naar school. Bij voorbeeld door het geld dat u bespaart nu de schoolboeken voor uw kinderen gratis zijn te investeren in onderwijs in ontwikkelingslanden.


  De projecten en hoe u ze steunt

  Het Wereldschoolboekenfonds steunt drie projecten.

  • In Thailand kunnen kinderen op school deelnemen aan een project over sociale rechten en omgaan met geld. Zij leren over respect en verantwoordelijkheid.
  • In Uganda zitten meisjes met hun vaders in de schoolbanken. Zij leren samen en vaders zien het nut van onderwijs voor hun dochters.
  • In Peru helpen wij indianenkinderen met onderwijs in hun eigen taal naast het Spaans. Zo kunnen zij de lessen beter volgen en verbeteren hun maatschappelijke kansen.

   

  Voor steun aan het project in Thailand kunt u geld overmaken op rekening 70.70.70.406 ten name van ICS, Nunspeet onder vermelding van "Wereldschoolboekenfonds - Thailand";

  Voor de meisjes in Uganda is dat rekening 400.500 ten name van Oxfam Novib, Den Haag onder vermelding van "Wereldschoolboekenfonds - Uganda";

  Voor het tweetalig onderwijs in Peru rekening 515 ten name van Edukans, Amersfoort onder vermelding van "Wereldschoolboekenfonds - Peru".

   

  Wilt u uw bijdrage laten verdelen over de drie projecten? Dat kan ook met een overmaking op rekening 70.70.70.406 ten name van ICS, Nunspeet onder vermelding van "Wereldschoolboekenfonds - alle 3".

  blij met rugzakjes


  Wererldwinkel Dordrecht in actie

  De eerste zondag in juli vindt in Dordrecht jaarlijks een boekenmarkt plaats. De Wereldwinkel in Dordrecht had dit jaar voor de gelegenheid tweedehands boeken verzameld. De verkoopopbrengst daarvan kwam ten goede aan het Wereldschoolboekenfonds. Dat leverde een kleine € 225 op te verdelen over onze drie projecten.

  Een plaatselijke krant pikte dit op en publiceerde een kort artikel dat nu ook te lezen is op onze website.

   

  Wij bedanken de medewerkers van de Dordtse Wereldwinkel voor hun initiatief en hun inzet!

   


  september 2009
  Wereldschoolboekenfonds
  Voor onze kinderen in Nederland zijn de schoolboeken tegenwoordig gratis. Mijn zoon heeft inmiddels de middelbare school afgerond en kan nu gaan studeren. Welke kansen krijgen kinderen in ontwikkelingslanden?

  Op veel plaatsen op de wereld ontbreken nog de meest basale onderwijsmiddelen. Aan die scheve verhouding wil ik wat doen. Daarom riep ik vorig jaar ouders op om net als ik hun schoolboekenvergoeding door te geven.

   

  Het Wereldschoolboekenfonds presenteerde drie projecten die worden uitgevoerd door ervaren ontwikkelingsorganisaties: Edukans, International Child Support (ICS) en Oxfam Novib. Ook dit jaar wil ik mij inzetten voor onderwijs voor kinderen met minder kansen.   

   

  Met deze nieuwsbrief breng ik u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

   

  Line Wiener
  Namens het Wereldschoolboekenfonds.Line Wiener Wereldschoolboekenfonds

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     Wilt u de nieuwsbrief van het wereldschoolboekenfonds niet meer ontvangen, klik dan hier.