Nieuwsbrief # 5


In deze nieuwsbrief

 

 • Fijne feestdagen
 • De eerste mijlpaal!
 • Wat is minister Palsterk van plan?
 • Reacties
 • Nu verder
 • Online machtigingen - waarom en hoe?
 • Fijne feestdagen

  Deze tijd van het jaar nodigt uit om terug en vooruit te blikken. 2008 was voor mij het jaar van het Wereldschoolboekenfonds. Terugkijkend ben ik best trots op wat we tot nu toe bereikt hebben. Straks gaan we met de drie organisaties kijken, hoe we in 2009 verder gaan. Maar eerst ga ik met familie en vrienden genieten van de feestdagen.

  Alle volgers en fans van het Wereldschoolboekenfonds wens ik fijne dagen en alle goeds voor 2009, namens alle betrokkenen bij het Wereldschoolboekenfonds.


  De eerste mijlpaal!

  Op 2 december lanceerden wij onze campagne. Al een week later konden wij meer dan 1.000 kinderen via de projecten helpen aan beter onderwijs. En de aantallen lopen nog dagelijks op. Op de website houden we de resultaten bij. De meest actuele stand is te vinden bij tussenstand.

  Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief staat de teller op ruim 1450 kinderen. In het Ugandaproject daarbij kunnen ook nog eens bijna 400 vaders leren lezen en rekenen. 

  Na de kerstdagen zullen we weer nieuwe stand vermelden.


  Wat is minister Plasterk van plan?

  Ook na de aftrap is het Wereldschoolboekenfonds nog her en der in het nieuws geweest. Zo besteedden beide onderwijsbonden in hun ledenbladen aandacht aan het Wereldschoolboekenfonds. Robert Sikkes, hoofdredacteur van Het Onderwijsblad, vertelt hoe minister Plasterk zelf vader van twee zoons het antwoord schuldig bleef op de vraag, wat hij met zijn schoolboekensubsidie ging doen. De hoofdredactuer had wel een goede suggestie voor hem!

  Dit artikel en andere publicaties vindt u op onze website bij in de pers.

   

  Naast de gevestigde media zijn er ook veel scholen die ouders attenderen op het Wereldschoolboekenfonds. Het is voor ons moeilijk te bepalen, of we hier een enigszins volledig beeld van hebben. Via internet komen we van tijd tot tijd nieuwe vermeldingen op websites van scholen tegen, maar wat er allemaal op papier verschijnt of op prikborden hangt, weten wij niet. Op welke wijze een school ook bekendheid geeft aan het Wereldschoolboekenfonds, wij zijn er altijd blij mee!

   

  Ook de leerlingenredactie van de schoolkrant van Het Amsterdams Lyceum heeft onze aftrap met de lege schooltassen opgemerkt. En ze blijken hebben perfect begrepen, waar het Wereldschoolboekenfonds voor staat. Bovendien hebben ze een foto gemaakt vanuit een van de hoger gelegen lokalen. Dat perspectief ontbrak nog in onze collectie. Ook dit artikel hebben we bij in de pers geplaatst.


  Reacties

  De officiële lancering van het Wereldschoolboekenfonds met de lege schooltassen op 2 december heeft dus flink de aandacht getrokken. De reacties zijn positief en bemoedigend en soms ook gewoon leuk om te vernemen. Zo mailde een vader, dat hij er met zijn drie kinderen voor was gaan zitten om samen een project uit te kiezen. Dat gesprek had ik graag willen bijwonen!


  Nu verder
  De aandacht en de donaties tot nu toe zijn mooi en zeer welkom. Maar ik denk, dat er nog veel mensen zijn die wel een bijdrage willen geven, maar daar nog niet aan toegekomen zijn. Als elke nieuwsbriefabonnee nog een of twee mensen persoonlijk vraagt ook een machtiging voor het Wereldschoolboekenfonds in te vullen, kunnen we straks nog veel meer kinderen aan beter onderwijs helpen.

  25 december 2008
  Wereldschoolboekenfonds

  Alle ouders van kinderen op het voortgezet onderwijs ontvingen begin december dit jaar een vergoeding voor schoolboeken, ongeacht hun inkomen. Ik ook. Mijn man en ik hebben best een goed inkomen en ik dacht: "Dat geld heb ik niet echt nodig. Dit is een mooie kans iets extra te doen. Er zijn vast meer ouders die er zo over denken." Ik bedacht het Wereldschoolboekenfonds. Ik vraag daarmee andere ouders de schoolboekenvergoeding ook (deels) te investeren in onderwijs voor kinderen met minder kansen.

   

  Het Wereldschoolboekenfonds presenteert drie projecten die worden uitgevoerd door ervaren ontwikkelingsorganisaties: Edukans, International Child Support (ICS) en Oxfam Novib. Als donateur bepaalt u naar welk project uw geld gaat.

   

  Met deze nieuwsbrief breng ik u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

   

  Line Wiener
  Namens het Wereldschoolboekenfonds.Line Wiener Wereldschoolboekenfonds

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Online machtigingen - waarom en hoe?

  Van een aantal mensen kregen wij vragen over de online machtigingen. Waarom hebben wij voor deze methode gekozen en hoe veilig is dat?

   

  Wij hebben voor deze methode gekozen, omdat het eenvoudig is in de uitvoering. De kosten zijn dus laag en het geld gaat volledig en rechtstreeks naar de projecten waar u het voor bestemt.

   

  Op het moment dat een machtiging online is ingevuld en verzonden, komt die op de beheersite van onze website. Voor elk project is hier een aparte plek ingeruimd. Een beperkt aantal mensen heeft toegang tot de beheersite om de website te onderhouden. Voor het ophalen van de machtigingsgegevens is per project een aparte autorisatie vereist. Die autorisatie berust alleen bij de organisatie waar de machtiging voor bedoeld is.

   

  Wie bezwaar heeft tegen deze wijze van doneren, kan zelf een bedrag overmaken naar de organisatie die het betreffende project uitvoert. Vermeld dan bij de overschrijving "Wereldschoolboekenfonds + de naam van het project of land". Voor een bijdrage om te verdelen over de drie projecten is International Child Support de ontvanger. In plaats van de project- of landnaam volstaat bij die overmakingen het woord "algemeen".  Wilt u de nieuwsbrief van het wereldschoolboekenfonds niet meer ontvangen, klik dan hier.