Nieuwsbrief # 4


In deze nieuwsbrief

 

 • De aftrap - een verslag
 • Reacties
 • Tussenstand
 • Help mee!
 • Projecten in beeld
 • Onderwijs - een mensenrecht
 • Universele rechten van de mens, artikel 26 
 •  

  Afgelopen week is Het Wereldschoolboekenfonds van start gegaan. De media hebben er uitgebreid verslag van gedaan. In deze nieuwsbrief zetten we alles op een rij.


  De aftrap - een verslag

  Op 2 december heb ik de officiële aftrap gegeven voor het Wereldschoolboekenfonds. Op het Valeriusplein in Amsterdam, voor de deur van het Amsterdams Lyceum, hadden we 40 grote lege schooltassen opgehangen. Om 11 uur kwamen de kinderen naar buiten voor hun pauze.  Gelukkig was het net even droog.

  Lege schooltassen aan lijnIn een korte toespraak, waarbij de pers, de schooldirectie en scholieren aanwezig waren, heb ik toegelicht dat ik het Wereldschoolboekenfonds heb opgezet om andere ouders op te roepen hun schoolboekengeld ook te investeren in onderwijs elders. Ik heb iets over de drie onderwijsprojecten van het Wereldschoolboekenfonds verteld. Ook heb ik uitgelegd dat we er alles aan doen het geld volledig aan de drie projecten ten goede te laten komen.

  Speech Line

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tot slot heb ik een enorm potlood en schoolschrift in een van de lege tassen gestopt en die tas opgehesen tussen de andere. Deze handeling stond symbool voor ons doel: zorgen voor goed onderwijs waar dat nu nog ontbreekt.

   

  We hadden de pers uitgenodigd bij deze officiële start. Er zijn vijf fotografen gekomen, twee radioverslaggevers en een schrijvend journalist. Bovenop de interviews die ik in de voorgaande dagen al telefonisch had gegeven, heeft dit een hoop publiciteit opgeleverd. Veel kranten plaatsten foto's, soms met een artikel erbij en andere met een uitgebreid onderschrift. Ik noem onder andere NRC Handelsblad, Trouw, Nederlands Dagblad, Metro.

   

  Interview Line met Radio Tijd voor Twee

   

  We hebben de artikelen verzameld en geplaatst op de website in de rubrieken Nieuws en In de pers. Ook de radioreportage, die dezelfde dag om 12.45 uur op radio 2 in het programma van Frits Spits werd uitgezonden, is hier te beluisteren. En we hebben een link aangebracht naar het filmverslag op YouTube.

    

  Al met al was het een spannende dag. Met de publiciteit die de actie ons heeft opgeleverd ben ik erg tevreden. Daar was het ons uiteindelijk te doen.


  Reacties

  De media-aandacht rond de aftrap heeft duidelijk effect gehad. Het bezoek aan onze site is enorm toegenomen. Er komen veel mailtjes binnen uit het hele land, allemaal met positieve reacties. Een aantal van die reacties is te lezen in het gastenboek.

    

  Zoals deze van Bieke Carpentier uit Vught:

  "Wat een geweldig idee! Bedankt voor het zetje dat we allemaal nodig hebben om op zo'n simpele manier iets goeds te doen."

    
  Last but not least komen ook de machtigingen nu in flinke aantallen binnen. Wat daarbij opvalt, is dat heel veel mensen het hele bedrag van € 316 geven en soms zelfs de vergoeding voor twee kinderen. Dat is echt geweldig! Ook kleinere bijdragen zijn en blijven uiteraard meer dan welkom.

      

  Iedereen bedankt voor al deze vormen van steun!


  Onderwijs - een mensenrecht

  Op 10 december vieren de Verenigde Naties het 60-jarig jubileum van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

   

  Wereldwijd zijn die rechten nog lang niet allemaal voor iedereen toegankelijk. Dat geldt ook voor het recht op onderwijs, dat in artikel 26 is vastgelegd. (Zie de kolom hiernaast)


  Met het Wereldschoolboekenfonds dragen wij allen een steentje bij aan de uitvoering van dit onderdeel van de verklaring
  .

   

   


  6 december 2008
  Wereldschoolboekenfonds

  Alle ouders van kinderen op het voortgezet onderwijs ontvangen in december dit jaar een vergoeding voor schoolboeken, ongeacht hun inkomen. Ik ook. Mijn man en ik hebben best een goed inkomen en ik dacht: "Dat geld heb ik niet echt nodig. Dit is een mooie kans iets extra te doen. Er zijn vast meer ouders die er zo over denken."  Ik bedacht het Wereldschoolboekenfonds. Ik vraag daarmee andere ouders de schoolboekenvergoeding ook (deels) te investeren in onderwijs voor kinderen met minder kansen.

   

  Het Wereldschoolboekenfonds presenteert drie projecten die worden uitgevoerd door ervaren ontwikkelingsorganisaties: Edukans, International Child Support (ICS) en Oxfam Novib. Als donateur bepaalt  u naar welk project uw geld gaat.

   

  Met deze nieuwsbrief breng ik u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

   

  Line Wiener
  Namens  het Wereldschoolboekenfonds.Line Wiener Wereldschoolboekenfonds

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Tussenstand

  Ouders hebben deze week het schoolboekengeld ontvangen. Veel ouders blijken hiermee onderwijs voor kinderen in ontwikkelingslanden te willen steunen. De verwerking van de machtigingen is begonnen en dus begint ook onze teller op te lopen! Wij melden zo mogelijk dagelijks de nieuwe tussenstand op de website.


  Help mee!

  Wij hebben nu heel wat publiciteit. Dat is mooi. Maar veel mensen gaan niet in een keer tot actie over. Daarom is het belangrijk, dat onze oproep herhaald wordt. Dus heb je de mogelijkheid ergens het Wereldschoolboekenfonds nog eens onder de aandacht te brengen, dan is dat zeer welkome steun.

   

  Daarbij mag je vrij gebruik maken van alle teksten, foto's, banners en advertenties van de website en uit onze nieuwsbrieven. Heb je behoefte aan ander materiaal of wil je aanvullende informatie? Wil je van onze lege schooltassen gebruik maken? Het kan allemaal! Neem daarvoor contact op met ons via line@wereldschoolboekenfonds.nl.  


  Projecten in beeld

  Schoolklas ICS

  Thailand

   

  Foto: Vader en kind leren samen

  Uganda 

   

  Foto: Leraar geeft taalles voor bord

  Peru 

   


  Universele rechten van de mens

  Artikel 26

  1. Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.

  2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.

  3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.



  Wilt u de nieuwsbrief van het wereldschoolboekenfonds niet meer ontvangen, klik dan hier.