Nieuwsbrief #3


In deze nieuwsbrief

  • Website klaar voor gebruik!
  • Banners en stoppers
  • De Millenniumdoelen
    en het Wereldschoolboekenfonds 
  • Interview 
  • Wie helpen er mee?
  • Wat kunt u doen?

 

De website van het Wereldschoolboekenfonds is vernieuwd. Dat ziet u ook aan de nieuwsbrief: dit keer krijgt u hem niet als bijlage maar als e-mailtekst. Dat is natuurlijk niet de enige verandering; de site is nu in alle opzichten klaar voor gebruik. Wij gaan onze energie nu vol op de publiciteit richten. Wilt u meer weten over onze vorderingen en plannen en wat u kunt doen om ons te helpen? Lees dan deze nieuwsbrief.


Website klaar voor gebruik!

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de website en het resultaat is er naar! De drie onderwijsprojecten zijn prachtig beschreven en duidelijk in beeld gebracht met foto's. De machtigingsformulieren zijn gebruiksklaar, dus doneren is vanaf nu mogelijk!

 

De drie ontwikkelingorganisaties stellen zich voor in ‘Over ons'. Daar vindt u ook hoe bij voorbeeld econoom Frank Kalshoven, directeur van de Argumentenfabriek, het initiatief voor het Wereldschoolboekenfonds ziet.

 

Van steeds meer mensen krijgen we steunbetuigingen. Enkele hiervan staan in het gastenboek op de website. Bij ‘Nieuws' valt te lezen, wat de media al over ons schreven. De rubriek ‘Vraag en antwoord' is met nieuwe vragen aangevuld.

 

Kortom klik op deze banner. 

Banner wereldschoolboekenfonds 


Banners en stoppers

Om de bekendheid van het Wereldschoolboekenfonds te vergroten willen we ons op verschillende plekken presenteren. Bij voorbeeld met een banner of een stopper. Hoe werkt dat?

 

Een banner is een internetadvertentie. Aan het beeld- of tekstblok is het webadres gekoppeld. Wie op de advertentie klikt, komt dus in een keer op de website uit. Het Wereldschoolboekenfonds heeft banners in drie formaten. Een voorbeeld staat bij het artikel hierboven.

 

Een stopper is een advertentie waarmee een lege plek in een krant of tijdschrift wordt opgevuld (gestopt dus). Veel media-uitgevers plaatsen deze advertenties voor goede doelen gratis of tegen gereduceerd tarief. Voor de stoppers hebben we vier ontwerpen. De stoppers zijn geschikt voor gebruik in kleur en in zwart-wit en ze kunnen eenvoudig verkleind worden. De eerste stopper is op 30 oktober geplaatst in Ad Valvas, het weekblad van de Vrije Universiteit.

Op de website kun je de banners en stopperadvertenties downloaden.


De Millenniumdoelen en het Wereldschoolboekenfonds

Alle jongens en meisjes gaan naar de basisschool en maken de basisschool ook af.  Dit is een van de de Millenniumdoelen die 189 VN-lidstaten willen bereiken voor 2015.  Schoolklas ICSDoelstelling 3 is het tegengaan van ongelijkheid tussen de seksen en richt zich onder andere op gelijke onderwijskansen voor meisjes.

De bestrijding van kinderarbeid loopt door diverse doelstellingen heen. Bij de keuze tussen school en werk spelen verschillende factoren een rol: de economische situatie van de familie, de kwaliteit van het onderwijs, de toegang tot financiële markten, het opleidingsniveau van de ouders, de machtsverhouding binnen een familie. Naar mate de toegang tot scholing makkelijker is en het onderwijs aantrekkelijker, zullen ouders eerder kiezen een kind naar school te sturen.

De projecten van het Wereldschoolboekenfonds sluiten hier op aan.


Interview

Line is geïnterviewd over het Wereldschoolboekenfonds. Dit interview hebben we half oktober naar ongeveer honderd scholen verstuurd. We hebben gevraagd of zij het willen plaatsen in hun ouderbrief of op hun website. Een aantal scholen heeft dit opgepakt.6 november 2008
Wereldschoolboekenfonds

Alle ouders van kinderen op het voortgezet onderwijs ontvangen in december dit jaar een vergoeding voor schoolboeken, ongeacht hun inkomen. Ik ook. Mijn man en ik hebben best een goed inkomen en ik dacht: "Dat geld heb ik niet echt nodig. Dit is een mooie kans iets extra te doen. Er zijn vast meer ouders die er zo over denken."  Ik bedacht het Wereldschoolboekenfonds. Ik vraag daarmee andere ouders de schoolboekenvergoeding ook (deels) te investeren in onderwijs voor kinderen met minder kansen.

 

Het Wereldschoolboekenfonds presenteert drie projecten die worden uitgevoerd door ervaren ontwikkelingsorganisaties: Edukans, International Child Support (ICS) en Oxfam Novib. Als donateur bepaalt  u naar welk project uw geld gaat.

 

Met deze nieuwsbrief breng ik u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 

Line Wiener
Namens  het Wereldschoolboekenfonds.Line Wiener Wereldschoolboekenfonds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wie helpen er mee?

Het geld van de donateurs is bedoeld voor de projecten. Dus proberen we de kosten voor de campagne zo laag mogelijk te houden. Daarbij helpt de belangeloze inzet van velen.

Zo ontwierp Frans Kwakkenbos ons logo, een helder beeld waarin de rechthoek een (school)boek symboliseert en de handen staan voor het doorgeven. Vervolgens is hij aan de slag gegaan om vanuit het logo de stoppers en banners te ontwerpen in dezelfde lijn.

 

José Vink heeft het interview verzorgd. Ook zij deed dit zonder betaling. Het Amsterdams Lyceum besteedde al twee maal aandacht aan het Wereldschoolboekenfonds in zijn mededelingenblad voor de ouders. Het Dockinga College uit Dokkum steunt ons door een oproep op hun website

 

Daarnaast kwamen vrienden, bekenden en collega's spontaan met tips voor extra publiciteit. Dit is voor ons allemaal zeer waardevol. Naast de concrete hulp spreekt er ook een betrokkenheid uit, die ons stimuleert door te gaan.

Daarom aan al die supporters: heel veel dank!


Wat kunt u doen?

Wij willen de bekendheid van Wereldschoolboekenfonds vergroten. Wilt u helpen? Hieronder enkele tips.

 

Stuur deze nieuwsbrief door aan bekenden van u en maak deze abonnee van deze nieuwsbrief.

 

Neem een banner op in uw e-mail of probeer een van onze banners geplaatst te krijgen, bij voorbeeld op uw eigen site of die van uw school.

 

Print het interview met Line uit en hang het op op uw werk of op de school van uw kind.

 

Stuur het interview door naar de school van uw kind en vraag hen dit artikel te plaatsen op hun site of in hun nieuwsbrief.

 

Het interview is ook geschikt voor lokale media, zoals huis-aan-huisbladen. Stuur het in voorzien van uw persoonlijke aanbeveling of inleiding. Bij voorbeeld "Eindhovense ouders steunen Wereldschoolboekenfonds" of "Amsterdams ouderinitiatief vindt navolging in Deventer". En stuur meteen de stoppers mee!Wilt u de nieuwsbrief van het wereldschoolboekenfonds niet meer ontvangen, klik dan hier.