— 
 — 
 — 
 — 
 — 

Regeling gratis schoolboeken nog niet geschrapt

juli 2015 - Zoals u hieronder al kunt lezen had het kabinet Rutte II aanvankelijk de bedoeling de regeling voor gratis schoolboeken met ingang van schooljaar 2015 - 2016 te schrappen. Later kwam het kabinet daarop terug in ruil voor steun van de Christenunie. En dus hoeft u ook dit jaar niets te betalen voor dat waardevolle pakket boeken dat uw zoon of dochter helpt zich kennis en vaardigheden eigen te maken. 

Vindt u dat u daar eigenlijk best die €350 voor neer had kunnen tellen? Overweeg dan eens om dit cadeau van de overheid te delen met anderen door een donatie te doen voor onderwijs elders in de wereld.

 

Tassen vol gratis schoolboeken 

augustus 2014 - Tussen de 900.000 en 1.000.000 leerlingen telt het voortgezet onderwijs in Nederland. Al deze scholieren krijgen ook schooljaar 2014 -2015 hun schoolboeken weer cadeau. Het inkomen of vermogen van hun ouders speelt daarbij geen rol.

Het geld dat hiermee gemoeid is anders investeren in onderwijs? Dat kan! Kies zelf en geef (een deel van) het schoolboekengeld door! 

 

Gratis schoolboeken toch niet afgeschaft

oktober 2013 - Het kabinet sloot afgelopen week een begrotingsakkoord met een drietal oppositiepartijen. Een van de aanpassingen van de regeringsplannen betreft de regeling voor gratis schoolboeken. Die regeling blijft namelijk in stand!

In het regeerakkoord was afschaffing van de regeling voorzien met ingang van het schooljaar 2015 - 2016. Op aandringen van de Christenunie is dit voornemen nu geschrapt. Dat ook draagkrachtige ouders geen bijdrage hoeven te betalen voor de schoolboeken kost € 250 miljoen per jaar.

Bent u een van die ouders en vindt u het gratis schoolboekenpakket een overdeven groot cadeau? Overweeg dan eens dat cadeau door te geven aan kinderen voor wie goed onderwijs nog niet altijd beschikbaar is.

 

Schoolboeken blijven nog enkele jaren gartis

april 2013 - Volgens de huidige plannen van de regering Rutte - Asscher komt de regeling voor gratis schoolboeken te vervallen met ingang van schooljaar 2015 - 2016. Tot die tijd zijn de boeken dus nog gratis voor alle leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs. Dit is ongeacht het inkomen van de ouders.

 

Hebt u een goed inkomen? En vindt u dat het bedrag van de schoolboeken voor uw kind beter geïnvesteerd zou kunnen worden in onderwijs in een land waar naar school gaan niet voor alle kinderen vanzelf spreekt? Geef het schoolboekengeld - of een deel daarvan - dan door via een van onze projecten

 

Afschaffing regeling gratis schoolboeken aangekondigd

oktober 2012 - Op 29 oktober 2012 presenteerden Mark Rutte en Diederik Samsom hun regeerakkoord "Bruggen Slaan". Hierin valt onder andere te lezen, dat de regeling voor gratis schoolboeken zal komen te vervallen. Een datum wordt nog niet genoemd, maar het ligt voor de hand dat dit met ingang van schooljaar 2013 - 2014 zal zijn. Voor de lagere inkomens zal compensatie worden geregeld. In totaal moet de wijziging leiden tot een bezuiniging van 185 miljoen euro.

De regeling is in mijn ogen voor de hogere inkomens vanaf het begin een cadeautje uit de staatskas is geweest. Mensen met een krappere beurs werden ook voor de regeling al gecompenseerd; voor hen leverden de 'gratis schoolboeken' per saldo niets op. De begrote bezuiniging van 185 miljoen euro is na aftrek van de nieuwe compensatieregeling. Dit onderstreept nog maar eens, dat de regeling (ook) ten goede kwam aan beter bedeelde huishoudens. Dit gegeven vormde de basis voor het Wereldschoolboekenfonds. Zodra de afschaffing een feit is vervalt dus de grond voor het Wereldschoolboekenfonds.

 

Laatste oproep: dit schooljaar (2012 - 2013) bestaat de regeling voor gratis schoolboeken nog. Bij een gemiddeld schoolboekenpakket gaat het om een voordeel van ongeveer € 325. Het Wereldschoolboekenfonds roept u op ook dit jaar nog dit 'cadeau' geheel of gedeeltelijk door te geven. Investeer het geld dat u van de schoolboeken kunt missen in onderwijs voor kinderen elders!

 

Schoolboekenregeling loopt door in 2012 - 2013

Juni 2012 - Begin mei verwachtte ik nog, dat de regeling voor gratis schoolboeken zou worden teruggedraaid vanwege de bezuinigingen. Niet alleen bij het Wereldschoolboekenfonds vinden we, dat dit geld harder nodig is op andere plekken dan bij Nederlandse gezinnen met een goed inkomen. (Ja, zelfs in deze crisistijd zijn er nog een hoop gezinnen waar geld geen probleem is.) Ook diverse politeke partijen, waaronder een aantal dat meedoet aan de gelegenheidscoalitie, hadden dit punt al eens geopperd als bezuinigingsmogelijkheid.

Natuurlijk heb ik de officiële stukken erop nageplozen. Wat blijkt? In de Voorjaarsnota 2012 komt het hele onderwerp niet voor! Dus zeker ook in schooljaar 2012 - 2013 zijn de schoolboeken nog gratis voor iedereen, ongeacht inkomen of vermogen. Een mooi cadeau om door te geven!

 

Schoolboekenregeling sneuvelt in bezuinigingsronde?

Mei 2012 - Het lijkt waarschijnlijk, dat de regeling voor gratis schoolboeken zal verdwijnen als onderdeel van de bezuinigingen voor 2013 en latere jaren. Of dat al met ingang van het schooljaar 2012-2013 het geval zal zijn, is echter zeer onzeker. De tijd lijkt kort om de benodigde wetswijziging nog voor de start van het schooljaar door beide Kamers te krijgen. Als er meer bekend is, melden we dat hier.

 

Lagere kosten voor ouders dankzij gratis schoolboeken

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt concludeert, dat door de gratis schoolboeken de schoolkosten per kind met 300 tot 400 euro zijn gedaald, zo viel op 13 juli 2010 te lezen in onder andere De Telegraaf. Natuurlijk is dit voor veel ouders zeer welkom. Maar deze besparing is ook terecht gekomen bij ouders met een goed gevulde beurs. Ik hoop, dat er nog steeds ouders zijn, die dit voordeeltje door willen geven voor onderwijs aan kinderen met minder kansen.

 

Wereldschoolboekenfonds ontvangt gulle donatie

De gratis schoolboeken in Nederland waren de aanleiding om het Wereldschoolboekenfonds op te zetten. Maar natuurlijk zijn donaties uit andere bron ook zeer welkom. Zo heeft Epic Systems BV het Wereldschoolboekenfonds € 3900 gedoneerd. Een werkelijk fantastisch bedrag, waarmee we weer honderden kinderen kunnen helpen. 

 

Gratis schoolboeken schooljaar 2009/2010

Dit schooljaar krijgen de kinderen op het voortgezet onderwijs voor het eerst de boeken direct gratis geleverd. Zonder rekening en dus ook zonder restitutie van het geld aan de ouders. Hoewel minder tastbaar dan in het schooljaar 2008/2009 is dit voor ouders evengoed een flinke besparing op de schoolkosten. Het gemiddelde boekenpakket vertegenwoordigt een waarde van zo'n € 325!

En dan te bedenken, dat veel kinderen elders op de wereld nog steeds geen toegang tot fatsoenlijk onderwijs hebben. Met het bedrag van één Nederlands schoolboekenpakket kan daar voor tientallen kinderen verandering in worden gebracht. Daarom is mijn oproep: geef ook dit jaar je schoolboekengeld door! Ga naar de pagina steun nu op deze website en doe mee!

 

Mooie opbrengst Dordtse boekenmarkt

De actie van de Wereldwinkel in Dordrecht heeft op 5 juli 2009 € 223,30 opgeleverd voor het Wereldschoolboekenfonds. Een prima resultaat, waarvoor ik namens de kinderen in de projecten de vrijwilligers van de Wereldwinkel hartelijk wil bedanken.

 

Dordtse Wereldwinkel steunt Wereldschoolboekenfonds 

Op zondag 5 juli vindt in Dordrecht voor de 14e keer een grote boekenmarkt plaats. Ook de Wereldwinkel doet mee. Er is door de medewerkers een grote hoeveelheid tweedehands boeken verzameld. De verkoopopbrengst daarvan komt geheel ten goede aan het Wereldschoolboekenfonds! Een geweldig initiatief, waar wij natuurlijk heel blij mee zijn.

Boekenmarkt Wereldwinkel Dordrecht

Het thema van de Dordtse boekenmarkt is dit jaar Schoolkaarten en Atlassen.

 

Hoe verder

Nu de uitbetaling van het schoolboekengeld achter de rug is, is het de vraag hoe het Wereldschoolboekenfonds verder kan bijdragen aan goed onderwijs aan kinderen voor wie dat niet vanzelfspreekt. Hierover volgt meer nieuws zodra de plannen bekend zijn.

 

Bedrijfsdonatie krikt resultaat Wereldschoolboekenfonds verder op

De actie rond het schoolboekengeld liep begin 2009 ten einde. Toch kwam er begin april nog een flinke donatie bij. Medewerkers van Epic Europe B.V. hebben het Wereldschoolboekenfonds uitverkoren voor een donatie van in totaal € 2300,-. Dit geld zal in gelijke porties worden verdeeld over de drie projecten van het Wereldschoolboekenfonds. Daarmee komt het aantal kinderen, dat in de projecten deel kan nemen op 2.196!

 

Al in 2008 meer dan 1500 kinderen geholpen

Binnen een maand hebben we al veel geld opgehaald. Ruim 1500 kinderen kunnen nu beter onderwijs krijgen.
Alle donateurs heel veel dank daarvoor. 

Wij werken de resultaten regelmatig bij. De actuele stand melden we bij resultaten.

 

Aftrap Wereldschoolboekenfonds in Amsterdam

Dinsdagmorgen 2 december 2008 was de officiële aftrap van het Wereldschoolboekenfonds. Op het schoolplein van het Amsterdams Lyceum in Amsterdam hingen 40 lege schooltassen te wapperen in de wind. Line Wiener verrichtte de symbolische openingshandeling, het hijsen van de laatste lege schooltas in aanwezigheid van onder andere scholieren, persfotografen en radioreporters.

 

 

Aftrap Wereldschoolboekenfonds 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meer foto's van deze aftrap vindt u hier.

Een korte impressie kunt u zien op You Tube.

De reportage uit Tijd voor Twee, KRO-radio is hier te beluisteren:
 Schoolboeken.wma

Bij In de pers vindt u hoe de media verslag doen.